تبلیغات
. - اسرار وضو 3
منم که دیده به دیدار دوست کردم باز /چه شکر گویمت ای کار ساز بنده نواز

اسرار وضو 3

دوشنبه 30 فروردین 1389 04:15 ق.ظ

نویسنده : محسن فروغیان

اكنون اداب و اسرار اعمال وضو را با رعایت ترتیب آن در یابیم:
اول: سه مرتیه مضمضه و استنشاق( در صورت پاكی آب و رغبت بدان)
كه این عمل از نظر باطن، قلب را از حرام، پاك و نورانی ساخته و زبان را بحكمت می اراید، و از نظر ظاهر باید گفته شود كه فلسفه استنشاق در گذشته از لحاظ بهداشت نیز ناپیدا بود و بظاهر چنین استنباط می شد كه تشریع وضو تنها برای نظافت و بهداشت است.


باقی مطلب در ادامه مطلب
دیگر رساندن اب بر بینی( بویژه آنگاه كه باطن بینی خالی از ماده لزجه باشد) چه لزومی دارد و هرگاه خالی نباشد با رساندن آب، آنهم اب سرد و بدون كمك دست بپاكیزگی آن چه اطمینانی حاصل است، تا اینكه حكمت طبی استنشاق را دریافتند، كه چون بینی یكی از دروازه های كشور بدن است و بعلت لزوم تنفس و احتیاج با استنشاق هوا، چه در خواب و چه در بیداری راه ورود میكربها بر آن باز است، در حین انجام تنفس گرد و غبار و كثافات مخلوط با هوا را در خود نگاهداشته و با پیشروی آنها به قصبه الریه( بلكه گاها با ورد آنها به ریتین) سلامت انسان را تهدید است.
پس منخرین، در عین حال عهده داری عمل مهم وارد ساختن هوای صاف به ریتین، مخزن كثافات و میكربها نیز قرار می گیرد كه بالنتیجه در غضروفهای بینی گاهی كرمی تولید می شود كه هم درد بسیار شدیدی ایجاد، و هم موجب كاهش بینایی چشم می گردد، و اینكه خداوند متعال، موهای ریزی در مجری منخرین و رطوبت مخاطی در بینی مقرر فرموده از همین رو است كه این میكربها مجذوب و بازداشت گردند.

عمل استنشاق و شستن بینی، با اب سرد، برای سهولت تنفس و برطرف شدن میكربها و دفع اینگونه كرم، بهترین وسیله تشخیص داده شده كه:

- همه روزه در چند نوبت میكربها مجری نابود و مجذوب اب سرد شده، مجاری تنفس پاك، بهداشت و سلامتی و سعادت ما تامین می شود.

- مجری را تمیز و بی خطر می سازد.

- از بروز امراض ریوی و ظهور سل و ضیق النفس مصون می دارد.

- از حمله زكام ( كه ام الامراضش می نامیم) جلوگیری می نماید.

- حالت نشاط و رفع غم و تعادل فرح را، در وجود ما برقرار می نماید.

- تعادل عصبی، در تمام بدن بوسیله تحریك اعصاب سمپاتیك ایجاد می گردد.

ادامه دارد...دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -